Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského záko- na: Magistrát města Brna

Fotogalerie


Vstupní prostory   Ošetření přístrojem VACUPRESS   Prostory pro masáže  
Prostor pro masáže 1   Prostor pro masáže 2